sinistralita jako řídká divoká alela

Málo hojná sinistrální část populace, nikoliv mutant 

Sinistral Lissachatina fulica

Lissachatina fulica f. sinistrosa – FB album

se vyskytuje u řady rodů – například Phylla, Lymnaea a dalších. U těchto rodů se dle literatury má vyskytovat v běžně dextrální populaci sinistralita s frekvencí cca 2 procenta.

Sinistral Pomacea canaliculata

Pomacea canaliculata

Sinistral Corona perversa

Little abundant sinistral individual, not a mutant
occurs in many genera – for example Phylla, Lymnaea and others. According to the literature, sinistrality with a frequency of about 2 percent should occur in these genera in the normally dextral population. I intend to address the phenomenon next year. To date, I have inspected about 250 shells of the genus Lymnaea and have not yet applied any sinistral individual.

Corona perversa