Sinistrální jedinec jako monstrum simplex, unikátní zrůda – Sinistral individual as a monster simplex, a unique monster

díky genetikům je další mysterium v háji…

Vývoj CRISPR pro měkkýše určuje formin Lsdia1 jako dlouho hledaný gen pro dextrální/sinistrální svinování plžů. / The development of CRISPR for a mollusc establishes the formin Lsdia1 as the long-sought gene for snail dextral/sinistral coiling  doi:10.1242/dev.175976

Někteří plži jsou nativně, „od přírody“, výhradně dextrální, mají výhradně dextrální – pravotočivou – ulitu. Jde například o známého hlemýždě zahradního (Helix pomatia). U těchto druhů se však výjimečně vyskytne jedinec, který má ulitu levotočivou. Jde v řadě případů (ne však vždy) o mutanta, o monstrum simplex v plném slova smyslu, ovšem plně viabilní. Přestože malakologie již dlouho říká, že tato mutace není gametická, a že sinistrální jedinci sinistralitu nepřenesou do F1 na své potomky,dochází vzhledem k celkové atraktivitě fenomenu k opakovaným pokusům o odchov sinistrálních Helix s nadějí, že i F1 bude sinistrální.

Sinistral Helix pomatia 
Helix aspersa / Cornu aspersum Muller 1777 – FB album
Helix lucorum – FB album
Limicolaria sinistral x dextral – FB album