jako příznak degenerace lidství – as a symptom of the degeneration of humanity

Excesivní konzumace vápna sledovaná dle barvy výkalů – Excessive consumption of lime monitored by the color of faeces

Zbarvení exkrementů

Defekace plžů

Postgraduální projekt Manuela Jouvina (Jouvin, 2011a) se Sylvie Pierru (hlemýžděm Helix pomatia nalezeným v Picardii, Francie) zjistil, že barevný papír má vliv na barvu exkrementů hlemýžďů. Materiál typu Dejection-Molding je výsledkem projektu stejného jména. Je složen výhradně z obnovitelných přírodních zdrojů a je recyklovatelný a biologicky odbouratelný. Při přichycování do styku s vodou může být díky tvarovanému celulózovému způsobu přetavován do nekonečna. Nízká hustota lisovaných exkrementů hlemýžďů umožňuje získat lehký materiál s nízkou tvrdostí (Jouvin, 2011b).

Defekace-gastropodu


Exkrementy stopkookých plžů – využití v průmyslu
Další výzkum zjistil, že exkrementy Helix pomatia lze používat i v textilním průmyslu (Chu, 2013). Holandská designérka Lieske Schreuder již od roku 2013 vyrábí zářivě zbarvené provázky a dlaždice z exkrementů Helix pomatia. Je to nová forma recyklace (Laskow, 2013). krmila šneky barevným papírem. Exkrementy se liší podle barvy a tloušťky papíru. Sestrojila strojovou technologii „Snail-Excrements“, která se používá k mletí a míchání výměšků hlemýžďů, které pak mohou být lisovány do formy a sušeny do tvaru ohebných, barevných dlaždic (IdeaConnection, 2013). Uvádí, že vyrobit jeden metr provázku o síle trvá asi hodinu a obsahuje šest gramů exkrementů Helix pomatia, které jsou před zpracováním mletá. Devíti šnekům trvá asi pět dní, než vyprodukují takové množství exkrementů. Projekt byl představen na výstavě nazvané Biodesign v Novém institutu v Rotterdamu v lednu 2014. (Zolfagharifard, 2013)

Defekace-gastropodu

Exkrementy stopkookých plžů ve filologii
V českém jazyce není podle ústního sdělení PhDr. et Mgr. Kateřiny Kadlecové, Ph.D. (literární redaktorky týdeníku Reflex, Komunardů 42, Praha 7) ze dne 10. července 2018 žádná fráze odkazující na exkrement plže užívána. Český národní korpus užití žádné fráze spojené s exkrementy stopkookých plžů neuvádí. Pokud nějaká podobná fráze existuje, pak jen v mluvené češtině a lokálně.
Zcela odlišná je ale situace v jazyce anglickém. Zde nacházíme exkrementy plžů nejméně ve třech užívaných nespisovných frázích.
„Snailshit“ je jev, který je tak pomalý, že se pohybuje rychlostí exkrementu plže. Pokud je plž velmi pomalý, pak jeho exkrement je ještě pomalejší (E_Dawg, 2008).
„Poopslug“ jsou jedinci, kteří se chovají „jako blázen,“ a také jedinci, kteří páchnou exkrementem (nippleater, 2009).
„Shit snail“ jsou jedinci, kteří po použití WC zanechávají stopy exkrementů po celém WC, v míse a na okraji toalety (my, little wings 2009).
Exkrementy stopkookých plžů ve filologii
Přítomnost exkrementů plžů ve frazeologii dalších jazyků průběžně prověřujeme.

Defekace-gastropodu

Literatura

E_Dawg (2008). Urban Dictionary. [online; cit. 2008-08-29]. Dostupné z WWW: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=snailshit.
Chu, Serena (2013). Reprocessed snail excrements can be used as something other than fertilizers. PSFK [online].27. 11 2013 [cit. 2018-07-04]. Již nedostupné – původně na www.psfk.com/2013/11/snail-digested-paper-material.html
Jouvin, Manuel (2011a). DEJECTION-MOLDING/ post-graduation project MANUEL JOUVIN PRODUCT DESIGNER [online; cit. 2018-07-04]. Dostupné z WWW: .
Jouvin, Manuel (2011b). DEJECTION-MOLDING/ material MANUEL JOUVIN PRODUCT DESIGNER [online; cit. 2018-07-04]. Dostupné z WWW: .
Kadlecová, Kateřina (2018). Osobní sdělení literární redaktorky (týdeník Reflex, Komunardů 42, Praha 7) dne 10. července 2018.
Laskow, Sarah (2013). LIVING: This brightly colored thread is made out of snail poop Grist Magazine, Inc. [online]. 4. 2013 [cit. 2018-07-04]. Dostupné z WWW: https://grist.org/living/this-brightly-colored-thread-is-made-out-of-snail-poop/.
my, little wings (2009). Urban Dictionary. [online; cit. 2009-08-25]. Dostupné z WWW: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=shit%20snail.
New Uses for Snail Excrement (2013) IdeaConnection [online]. 29-11-2013 [cit. 2018-07-04]. Dostupné z WWW: https://www.ideaconnection.com/new-inventions/new-uses-for-snail-excrement-07767.html.
nippleater (2009). Urban Dictionary. [online; cit. 2009-01-19]. Dostupné z WWW: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=poopslug.
Poppe, Guido & Tagaro, Sheila. (2006). The New Classification of Gastropods according to Bouchet & Rocroi, 2005. Visaya Net. 1-11. Dostupné z WWW: .
Zolfagharifard, Ellie (2013). The flooring made from SNAIL POO: Artist creates colourful tiles using paper digested by molluscs Mail Online [online]. 4. 12. 2013 [cit. 2018-07-04]. Dostupné z WWW: www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2518115/The-flooring-SNAIL-POO-Artist-creates-colourful-tiles-using-paper-digested-molluscs.html.

Defekace-gastropodu