Plži a jejich pozorování je mnohem smysluplnější než pohled na lidi. # My snail site is dedicated to observing snails, which makes a lot more meaningful than looking at people.

Testovali jsme následující hypotézy s výsledky: # We tested the following hypotheses with results:

  • Je skalariformismus gametická mutace? Skalariformismus není gametická mutace. # – Is scalariformism a gametic mutation? Scalariformism is not a gametic mutation.

Scalariformní Helix aspersa

  • Je sinistralita gametická mutace? Sinistralita není gametická mutace. # – Is sinistrality a gametic mutation? Sinistrality is not a gametic mutation.

Sinistrální Helix aspersa – chov

  • Jak je velký průměrný český šnek (Helix pomatia)? 38,5 mm. # – How large is the average Czech snail (Helix pomatia)? shell 38.5 mm.
  • Rozšířila se nepůdodní populace hlemýždě Helix lucorum z Žižkovského nádraží? Nerozšířila. # – Has the non-native population of the Helix lucorum snail from Žižkov railway station expanded? It didn’t spread.
  • Má plž schopnosti elementárního učení? Nemá. # – Does the snail have elementary learning abilities? It doesn’t.
    Právě běží: # Currently running:
  • Je skalariformismus mutací, nebo jde pouze o plže s mechanickým traumatem na protokonchu či rané ulitě? # – Is scalariformism a mutation, or is it just a snail with mechanical trauma on the proto-conch or early box?