skalariformie šneků

Scalariform snail – skalarifirmní plž

scalariform snails – skalamorfní / skalariformní plži

nepodstatné inmformace o rozšlápnutých šnecích