skalariformie šneků

Scalariform snail – skalariformní plž

scalariform snails – skalarimorfní / skalariformní plži

nepodstatné inmformace o rozšlápnutých šnecích