Obrazová příloha článku jxd v časopise Veronica

Veronica – časopis pro ochranu přírody
Aktuální článek o plžích: Časopis Veronica zveřejnil výsledek mého dlouholetého přemýšlení. Placený přístup…

Naše galerie Rule 30 na homolicích

Cylindr textile

Kresba automatu Rule 30, kresba nepředvídatelná, se v mezi plži – gastropody – nejčastěji a nejvýrazněji vyskytuje u homolic, dříve rod Conus, nyní (sensu lato Bouchet) spíše Cylinder. Zde téměř kompletní prohlídka ulit tohoto rodu, jednoho z nejpokročilejších a nejkomplikovanějších gastropodů.