Diskuse – dr. Ondřej Trojan

0 Shares

Informační rozcestník ke zdrojům relevantních informací

Psychology Today: Pedofilie

https://www.psychologytoday.com/intl/conditions/pedophilia

Pedofilie je definována jako opakující se a intenzivní sexuálně vzrušující fantazie, sexuální nutkání nebo chování zahrnující sexuální aktivitu s předpubertálním dítětem nebo dětmi – obvykle ve věku 13 let nebo mladšími – po dobu nejméně šesti měsíců. Pedofilové jsou častěji muži a mohou být přitahováni k jednomu nebo oběma pohlavím.

Science Direct , další definice pedofilie – https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pedophilia


Zákon v České republice

  • § 187 – Pohlavní zneužití

(1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.

  • § 192 – Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií

(1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.
(2) Stejně bude potrestán ten, kdo prostřednictvím informační nebo komunikační technologie získá přístup k dětské pornografii.
(3) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, anebo kdo kořistí z takového pornografického díla, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(5) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

  • § 193 – Zneužití dítěte k výrobě pornografie

(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

  • § 193a – Účast na pornografickém představení

Kdo se účastní pornografického představení nebo jiného obdobného vystoupení, ve kterém účinkuje dítě, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  • § 193b – Navazování nedovolených kontaktů s dítětem

Kdo navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat trestný čin podle § 187 odst. 1, § 192, 193, § 202 odst. 2 nebo jiný sexuálně motivovaný trestný čin, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.


Náhražkové sexuální pomůcky pedofilů

Maastricht University: Virtuální dětská pornografie jako potenciální prostředek proti sexuálnímu zneužívání dětí (metaanalýza)

https://openjournals.maastrichtuniversity.nl/Marble/article/view/374

Bylo analyzováno šedesát čtyři článků zabývajících se pohlavním zneužíváním dětí, pedofilií, možnými způsoby léčby pedofilie a účinky (virtuální) dětské pornografie. Kromě toho byly informace o léčbě v Nizozemsku vyžádány z Hotline Child Pornography a byl sjednán rozhovor s Julesem Mulderem, terapeutem pedosexuálů a pedofilů ve forenzním psychiatrickém centru De Waag v nizozemském Utrechtu. Pedofilie se projevuje hlavně stahováním dětské pornografie. Množství dostupného dětského pornografického materiálu se dramaticky zvýšilo. Dřívější výzkum charakteristik osob, které stahují dětskou pornografii, ukázal, že je mezi nimi velká rozmanitost; pedofilové jsou přítomni ve všech vrstvách společnosti. Přesto ne všichni pedofilové jednají podle svých pocitů, stále existuje zvýšené riziko sexuálního zneužívání malých dětí. Proto je velmi důležitá preventivní léčba. O léčbě pedofilie bohužel probíhá omezený výzkum. Odborníci naznačují, že řízení impulzů je nejvyšší dosažitelné a pedofilii nelze vyléčit. K ovládání impulzů lze použít dětskou pornografii. Výzkum prováděný v různých zemích ukázal, že když bylo povoleno stahování dětské pornografie, počet sexuálně zneužívaných dětí poklesl. Dětská pornografie může poskytnout pedofilům jejich sexuální potřeby a může zabránit tomu, aby v budoucnu zneužívali malé děti.

The Palgrave Handbook of Philosophy and Public Policy: Pedofilie a dětská pornografie generovaná počítačem

http://www.olemartinmoen.com/wp-content/uploads/Pedophilia-and-Computer-Generated-Child-Pornography.pdf

Jednou z hlavních implikací je, že při řešení pedofilie by náš cíl nemělo být hledání východiska pro naše znechucení a pobouření, ale spíše minimalizovat, co je skutečné problém: poškození dětí. Výroba, distribuce a použití počítačem generované pornografika, dětské sexuální panenky a dětské sexuální roboty by měly být v nějaké formě legální. To však neznamená, že by měl být prodáván přes přepážku. Vlády by měl experimentovat s různými způsoby regulace takových produktů s cílem minimalizace negativních účinků třetích stran. Jednou z možností je, že lze pedofilům umožnit legální přístup k těmto produktům, pokud se zaregistrují u psychiatra.
Independent: Japonská společnost vyrábí realistické dětské sexuální panenky pro pedofily

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/japanese-company-manufactures-lifelike-child-sex-dolls-paedophiles-a6811046.html

„Měli bychom akceptovat, že neexistuje způsob, jak změnit něčí fetiš,“ řekl pan Takagi z firmy vyrábějící panenky. „Pomáhám lidem vyjádřit jejich touhy, legálně a eticky.“ Nestojí za to žít, pokud musíte žít s potlačovanou touhou. “

Stránky panenek Trottla
http://trottla.net/etop.html

POUZE K NAHLÉDNUTÍ -NESTAHUJTE OBRÁZKY, DOWNLOAD MONITOROVÁN!


Pomáhá komputerově generovaná dětská pornografie proti násilí na dětech?

Archives of Sexual Behavior: Pornografie a sexuální trestné činy v České republice

https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-010-9696-y

Například Dánsko a Japonsko, a stejně jako tyto i ostatní země, v období, během něhož držení dětské pornografie nebylo nezákonné, vykazovaly významný pokles výskytu sexuálního zneužívání dětí.

New York University School of Law – rozsáhlá studie všech aspektů pedofilie a CG pornografie

https://socialchangenyu.com/wp-content/uploads/2017/12/Neil-Malamuth-Mark-Huppin_RLSC_31.4.pdf

Z 201 pachatelů trestného činu držení dětské pornografie třicet čtyři (17% vzorku) spáchalo v následném období nové trestné činy. Z nich devět (4% vzorku) spáchalo nové sexuální trestné činy zahrnující fyzický kontakt s obětí. Jedenáct (6% vzorku) bylo nové obviněno či odsouzeno za trestné činy držení dětské pornografie. Ze 76 mužů s anamnézou držení dětské pornografie, nikoli s předchozím kontaktním trestným činem proti dítětiu se za 2,5 roku dopustila kontaktního sexuálního deliktu pouze jedna osoba.

Pro následující tři odkazy platí: Chyba je asi v mém překladu (pravděpodobnější) nebo vycházejí z natolik jiného myšlenkové paradigmatu, že prostě nedokážu najít smysl sdělení a důvod zákazu CG dětské pornografie. Uvádím zde tyto zdroje proto, že se staví k CG pornografii negativně, což je u odborné veřejnosti menšinový postoj – takže tu mají své místo. Ale podstatu sdělení nechápu.

The John Marshall Journal of Information Technology & Privacy Law: Koncepce „újmy“ v počítačově enerované dětské pornografii

https://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1101&context=jitpl

I když bude dětská pornografie regulována úspěšně, napadání dětí nevymizí. Budou lidé, kteří jsou ovlivňováni jinými materiály než CG dětskou pornografií, a zapojí se do sexuálních aktivit s dětmi. Budou ale i lidé, kteří se budou dívat na CG dětskou pornografii a nevykonávat sexuální aktivity s dětmi.

Cornell Journal of Law and public Policy: Nejistý osud legislativy ve věci virtuální dětské pornografie
https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1126&context=cjlpp

Nejvyšší soud by měl uznat, že Kongresem vydaný zákaz výroby a distribuce obscénní virtuální dětské pornografie nebude účinný, pokud nebude obscénní virtuální dětská pornografie rovněž zakázána.

Law School Student Scholarship: Virtuální dětská pornografie: Děti nejsou skutečné, ale nebezpečné jsou; Proč soud rozhodl špatně?

https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1040&context=student_scholarship

Ačkoli Soudní dvůr v Ashcroft, který před lety v této věci rozhodoval, nenašel žádné přesvědčivé argumenty pro zákaz držení CG pornografie, kvůli technologickému pokroku za devět let od tohoto rozhodnutí by bylo moudré znovu problém řešit. Virtuální dětská pornografie představuje stejně nepřímou újmu dětem jako újmu způsobenou skutečnou dětskou pornografií. Ačkoli se při výrobě digitální dětské pornografie nepoužívají žádné skutečné děti, stále může vést používají pedofilové k napadení dětí v budoucnosti.

Journal od Internet Law: Dětské sexuální panenky a roboti: Více než jen tajemné údolí

https://www.researchgate.net/profile/Lauren_Shapiro5/publication/321137227_Child_Sex_Dolls_and_Robots_More_Than_Just_an_Uncanny_Valley/links/5a3062850f7e9b0d50f8e28e/Child-Sex-Dolls-and-Robots-More-Than-Just-an-Uncanny-Valley.pdf

Dětské sexuální panenky a roboti aktivně propagují a tiše podporují představu, že děti jsou ve vlastnictví, předměty, a nemají žádná zákonná práva na nezávislost, čímž jsou obzvláště ideální pro sexuální účely zneužívání pedofily, což je v rozporu s povinností společnosti děti chránit. Tyto objekty posilují názory že děti jsou poddajné, poslušné, stále dostupné.


Proč je to někde zakázané?

New scientist: Mohly by sexuální roboty a virtuální realita léčit pedofilii?

https://www.newscientist.com/article/2099607-could-sex-robots-and-virtual-reality-treat-paedophilia/
Začátkem tohoto roku (2016) byl kanadský muž souzen poté, co byl v roce 2013 zatčen za objednání panenky pro pedofily. Podle kanadského práva jsou považovány za dětskou pornografii a on by mohl jít do vězení na sedm let.

Independent: Terapeut říká, že pedofilům „mohou být předepsány dětské sexuální panenky“, aby se zabránilo skutečným útokům

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/paedophiles-child-sex-dolls-prescription-stop-attacks-child-protection-stopso-therapists-a7872911.html


Bývalý ředitel základní školy byl shledán vinným z dovozu dětské sexuální panenky v životní velikosti z Číny do Velké Británie. David Turner (72) bude odsouzen v září 2017.

abc.net.au: Petice za zákaz „dětských sexuálních panenek“ získává na síle, odborníci varují, že by mohl posílit pedofilní chování

https://www.abc.net.au/news/2016-03-22/petition-to-ban-child-sex-dolls-in-australia-gains-traction/7267114

Australská federální policie uvedla, že panenky jsou již nelegální. „Anatomicky správné panenky, které představují nezletilé osoby, jsou podle státního práva považovány za materiál na vykořisťování dětí, a proto jsou nelegální,“ uvedl mluvčí.Ředitel společnosti Trollta a tvůrce panenek Shin Takagi je sebevědomým pedofilem a na začátku letošního roku pro The Atlantic řekl, že jeho výrobky pomohly pedofilům „vyjádřit jejich přání, legálně i eticky“.


0 Shares