sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

Litavkaspis rejkovicensis

Litavkaspis rejkovicensis
(FATKA at KORDULE at ŠNAJDR, 1987)
Order Ptychopariida – Family Ellipsocephalidae

Rejkovice – Potůček

Rejkovice – Potůček, sběr jxd 2008, velikost 25 mm

Print Friendly

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

šnečín

Chov mutantů clade Stylommatophora

無

侘寂

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra