sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

Conocoryphe cirina

Conocoryphe cirina
(BARRANDE 1846)
Order Ptychopariida – Family Conocoryphidae

kambrium

0004-Conocoryphe-cirina-01Česká republika, Rejkovice-potůček, sběr i sbírka jxd, velikost 40 mm

047-Conocoryphe-cirina-02

Česká republika, Rejkovice-potůček, migrační chování

124-Conocoryphe-cirina-02Česká republika, Rejkovice-potůček, migrační chování

Conocoryphe cirina, z druhé strany kamene Acadolenus snajdri. Příklad predace?

Česká republika, Rejkovice-potůček, migrační chování

Česká republika, Rejkovice-potůček

Print Friendly

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

šnečín

Chov mutantů clade Stylommatophora

無

侘寂

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra