sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

Agraulos ceticephalus

Agraulos ceticephalus
(BARRANDE, 1846)

Order  Ptychopariida – Family  Agraulidae

kambrium

050-Agraulos-ceticephalus-02

Skryje, velikost 24 mm

049-Agraulos-ceticephalus-01

Skryje, velikost 19 mm

215-Agraulos-ceticephala

Skryje, negativ (vlevo) a pozitiv

Print Friendly

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

šnečín

Chov mutantů clade Stylommatophora

無

侘寂

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra