sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

#fosilie#

Když jsem ještě došel na lokalitu, sbíral jsem fosilie. Asi deset let… Některé výstupy:

###################################################################

Biolib.cz Databáze fotografií jxd na biolib.cz

Conocoryphe sulzeri

Nálezová zpráva Chování trilobitů jineckého drumianu

Poster na Geologickém kongresu 2015

Můj Conocoryphe v expozici Chlupáčova muzea

drobný sponzoring Chlupáčova muzea dějin Země

Největší známý středně paleolitický opracovaný kámen do tvaru bifasu (pěstního klínu) nalezený jxd na katastru obce Bečov.

Vyhledávání  archeologických nálezů – největší známý středně paleolitický opracovaný kámen do tvaru bifasu (pěstního klínu) nalezený jxd na katastru obce Bečov. Nález nahlášen Národnímu muzeu.

Katalog:počítadlo.abz.cz

Print Friendly

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

šnečín

Chov mutantů clade Stylommatophora

無

侘寂

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra