sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

sborníky

Sborníky, předmluvy a podobná drobotina:

O reportáži, o reportérech

Osvaldová, Barbora – Kopáč, Radim – Tejkalová, Alice (editoři), Vydavatelství:     Universita Karlova – nakladatelství Karolinum, ISBN:     978-80-246-1781-7

Zdálo by se, že s reportáží je to snadné. Je to žánr očitého svědectví: autor by měl být události přítomen, zapsat, co viděl, a pořídit rozhovory s několika svědky. Pak by měl zvolit nositele děje (ať už kladného nebo záporného), zaznamenat autentické výpovědi ? a věc je hotova. Ale z textů, které autoři této monografie shromáždili, je jasné, že tak snadné to není. Očití svědkové se často (bez zlé vůle) mýlí, jiní věc zkreslují. Nestačí prostě zaznamenat událost, je třeba hledat a nacházet zajímavé detaily a reportáž postavit především na nich. Při shromažďování příspěvků editoři, jako v předešlých monografiích (věnovaných žánrům fejetonu, interview a eseje), oslovili několik desítek autorů. Někteří odpověděli, že se na text na dané téma necítí, jiní slíbili příspěvek dodat, a slib nedodrželi. Shromážděné texty nicméně obsahují to nejzajímavější, co dnes žánr reportáže představuje ? v tisku, v rozhlase, v televizi, ve fotožurnalistice nebo na internetu. Monografie vznikla jako další příspěvek v rámci vědeckého úkolu Proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií (kód MSM 0021620841).

Úsvit v Čechách

Sborník s příspěvkem jxd na téma tradičních českých hodnot. Plný text.

Jindřich Štreit - Cesta ke svobodě

Povídka Nikotinový absťák ve Štreitově fotografické monografii

Média a moc

Příspěvek v Media a moc, sborník textů, Votobia, ISBN: 80-7220-085-2

Print Friendly

Prorhinotermes simplex – mluvčí

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

無

no without nothing not nothingness un- is not has not not any nonexistence nonbeing not having negative caused to be nonexistent impossible lacking reason or cause pure human awareness, prior to experience or knowledge

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra