sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

sborníky

Sborníky, předmluvy a podobná drobotina:

O reportáži, o reportérech

Osvaldová, Barbora – Kopáč, Radim – Tejkalová, Alice (editoři), Vydavatelství:     Universita Karlova – nakladatelství Karolinum, ISBN:     978-80-246-1781-7

Zdálo by se, že s reportáží je to snadné. Je to žánr očitého svědectví: autor by měl být události přítomen, zapsat, co viděl, a pořídit rozhovory s několika svědky. Pak by měl zvolit nositele děje (ať už kladného nebo záporného), zaznamenat autentické výpovědi ? a věc je hotova. Ale z textů, které autoři této monografie shromáždili, je jasné, že tak snadné to není. Očití svědkové se často (bez zlé vůle) mýlí, jiní věc zkreslují. Nestačí prostě zaznamenat událost, je třeba hledat a nacházet zajímavé detaily a reportáž postavit především na nich. Při shromažďování příspěvků editoři, jako v předešlých monografiích (věnovaných žánrům fejetonu, interview a eseje), oslovili několik desítek autorů. Někteří odpověděli, že se na text na dané téma necítí, jiní slíbili příspěvek dodat, a slib nedodrželi. Shromážděné texty nicméně obsahují to nejzajímavější, co dnes žánr reportáže představuje ? v tisku, v rozhlase, v televizi, ve fotožurnalistice nebo na internetu. Monografie vznikla jako další příspěvek v rámci vědeckého úkolu Proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií (kód MSM 0021620841).

Úsvit v Čechách

Sborník s příspěvkem jxd na téma tradičních českých hodnot. Plný text.

Jindřich Štreit - Cesta ke svobodě

Povídka Nikotinový absťák ve Štreitově fotografické monografii

Média a moc

Příspěvek v Media a moc, sborník textů, Votobia, ISBN: 80-7220-085-2

Print Friendly

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

šnečín

Chov mutantů clade Stylommatophora

無

侘寂

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra