sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

Motivace provozu chovné stanice

Poté, co jsem se začal zajímat o malakologii, usoudilo mé okolí, že jsem zde zbláznil. Když jsem následně začal o šnecích publikovat v odborné literatuře, nabyli jistoty. Proto jsem se rozhodl provést coming out. Ano – trpím duševní chorobou. Na rozdíl od průměrného Čecha nevěnuji hodinu denně fotbalu, dvě hodiny televizi a dvě hodiny pivu, ale jednu hodinu sledování šneků, a dvakrát týdně, když krmím, dvě. Takže je jasné, že jsem šílený. Proto přiznávám – ano, je to pravda. Představuji si, že jsem velitel armády šneků. Jmenuje se Rule 30 Binary Snail Division.

After I became interested in malacology, my surroundings decided that I was crazy. When I subsequently published the worms in professional literature, they gained certainty. That’s why I decided to go out. Yes – I suffer from mental illness. unlike the average Czech, I do not have an hour of football every day, two hours of television and two hours of beer, but one hour of watching snails, and twice a week when I feed two. So it’s clear I’m crazy. That’s why I admit – yes, it’s true. I pretend to be the commander of an army of snails. It’s called Rule 30 Mutant Binary Snail Division.

No. 30 Binary Snail Division No. 30 Binary Snail Division

V mé armádě panuje pořádek!
My order is in my army!

Order must be Order must be!

A to i při nástupu. Platí i pro mutanty…
Even on board. Also true for mutants …

Bestellung muss sein! Bestellung muss sein!

A když někdo nedodržuje disciplinu…
And when someone does not follow discipline …

當有人不遵守紀律時 當有人不遵守紀律時

DO NOT CITE!

Print Friendly

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

šnečín

Chov mutantů clade Stylommatophora

無

侘寂

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra