sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

Ukončeno: Sledování defekace

Primárně jsme se soustředili na observaci defekačního chování stopkookých plžů, které by v horizontu pěti až deseti let mohlo přinést nějaké relevantní objektivní informace o tom, zda i v defekaci stopkookých plžů existují nějaké zákonitosti, a pokud možno i popis těchto zákonitostí. Plánovaný postup byl náročný a dlouhodobý:

Defekace Achatina achatina

1. etapa – kazuistika arcy
V této fázi zjišťujeme, zda lze vůbec u defekačního chování stopkookých plžů legitimně předpokládat, že u nich lze zaznamenat v defekačním chování nějakou pravidelnost.
Plži jsou denně kontrolováni, a nastane-li jev (viditelný exkrement), je pořízena fotodokumentace místa a tvaru exkrementu pro snadnou identifikaci společně s jedincem z konkrétní arcy (často pro fotografování přemístěným) s datem.
Zatím jsme rozlišili stavy, z nichž některé nastávají zároveň:
Jev nenastal
Exkrementy roztroušeny po ploše archy
Exkrementy roztroušeny po stropu arcy
Exkrementy roztroušeny po stěnách arcy
Exkrementy jsou koncentrovány v rohu
Tato etapa slouží k zodpovězení otázky, zda můžeme z pozorování výskytu exkremetnů v dané arce vyvozovat jakoukoliv pravidelnost v defekačním chování v arce chovaných jedinců konkrétního taxonu, a pokud ano, tak u kterých taxonů je jev nejlépe pozorovatelný. Etapa má být ukončena do konce roku 2018, a považujeme za k posouzení způsobilý počet sta záznamů výskytu jevu pro každou arcu. Vyhodnocení se provede prostým vizuálním srovnáním časosběrných fotografií jevu u daného taxonu. Taxony nevykazující žádné zjevné známky pravidelnosti v defekaci budou z pozorování vyřazeny. V optimálním případě, jak naznačujím první záznamy, bychom po vyhodnocení mohli považovat za legitimní výzkum tří až pěti taxonů, navíc s odlišným typem defekačního chování. Není zobecnitelná na jinou populaci než na konkrétní pozorované jedince.
2. etapa – kazuistika jedinců
V této fázi budou jedinci vybraných druhů rozděleni individuálně každý do dle velikosti adekvátní arcy. Záznamy budou pokračovat stejně jako v první etapě observace, už však nepůjde o kazuistiku jedné skupiny, ale – pro každý taxon – budou vedeny čtyři kazuistiky čtyř jedinců. V průběhu této etapy proběhnou (outsourcované z expertních zdrojů) odhady nutného počtu těchto pozorování. Experti posoudí, jaký je minimální počet záznamů jevu v případě čtyř paralelních kazuistik, aby bylo možné alespoň částečně smysluplné statistické zpracování pokročilými statistickými metodami, které (byť za cenu omezení validity a zobecnitelnosti závěrů) dokážou potlačit destruktivní projevy pseudoreplikace při interpretaci dat. Předběžný odhad ukazuje na nutnost pořízení několika set záznamů pro každou kazuistiku, což vzhledem k frekvenci jevu bude vyžadovat tři až pět let observace. Poté budou data relevantně vyhodnocena outsourcovanými statistiky, a na základě výsledků bude vybrán taxon (taxony), které budou i nadále pozorovány. Ostatní taxony budou vyřazeny z observace. Externí statistici v závislosti na výsledcích určí dva údaje zásadní pro další pozorování: Minimální nutný počet jedinců jednoho taxonu pro další pozorování, který by vyloučil efekt pseudoreplikace, a minimální nutný počet jedinců pro další pozorování, který by umožnil získat alespoń částečně vypovídající zobecnitelná data.
3. etapa
V případě realizovatelnosti minimální varianty v podmínkách privátní stanice bude sledování jevu stejnými metodami pokračovat pro statistiky určený počet jedinců chovaných jednotlivě v adekvátních arcách po dobu nutnou k získání (opět statistiky určeném) počtu záznamů jevu. Následně by měly výsledky ukázat alespoň parciálně zobecnitelné základní behaviorální vzorce defekace sledovaného taxonu stopkookého plže.
Po několika týdnech pozorování byl výzkum ukončen pro irrelevantnost. Kromě Liss / Arch / Achatin nebyly u žádných z chovaných taxonů zjištěny ani náznyky jakékoliv defekační zákonitosti. Naopak všechny achatiny důsledně defekují v rohu arcy. Pozorováním jsme zjistili, že při defekaci mají tito velcí plži mimo ulitu velkou část nohy, a tak zcela přirozeně a adaptivně, z obranných důvodů, k defekaci vyhledávají částečně kryté ( bezpečné stanoviště.

Primárně jsme se soustředili na observaci defekačního chování stopkookých plžů, které by v horizontu pěti až deseti let mohlo přinést nějaké relevantní objektivní informace o tom, zda i v defekaci stopkookých plžů existují nějaké zákonitosti, a pokud možno i popis těchto zákonitostí. Plánovaný postup byl náročný a dlouhodobý:1. etapa – kazuistika arcyV této fázi zjišťujeme, zda lze vůbec u defekačního chování stopkookých plžů legitimně předpokládat, že u nich lze zaznamenat v defekačním chování nějakou pravidelnost.Plži jsou denně kontrolováni, a nastane-li jev (viditelný exkrement), je pořízena fotodokumentace místa a tvaru exkrementu pro snadnou identifikaci společně s jedincem z konkrétní arcy (často pro fotografování přemístěným) s datem.Zatím jsme rozlišili stavy, z nichž některé nastávají zároveň:Jev nenastalExkrementy roztroušeny po ploše archyExkrementy roztroušeny po stropu arcyExkrementy roztroušeny po stěnách arcyExkrementy jsou koncentrovány v rohuTato etapa slouží k zodpovězení otázky, zda můžeme z pozorování výskytu exkremetnů v dané arce vyvozovat jakoukoliv pravidelnost v defekačním chování v arce chovaných jedinců konkrétního taxonu, a pokud ano, tak u kterých taxonů je jev nejlépe pozorovatelný. Etapa má být ukončena do konce roku 2018, a považujeme za k posouzení způsobilý počet sta záznamů výskytu jevu pro každou arcu. Vyhodnocení se provede prostým vizuálním srovnáním časosběrných fotografií jevu u daného taxonu. Taxony nevykazující žádné zjevné známky pravidelnosti v defekaci budou z pozorování vyřazeny. V optimálním případě, jak naznačujím první záznamy, bychom po vyhodnocení mohli považovat za legitimní výzkum tří až pěti taxonů, navíc s odlišným typem defekačního chování. Není zobecnitelná na jinou populaci než na konkrétní pozorované jedince.2. etapa – kazuistika jedincůV této fázi budou jedinci vybraných druhů rozděleni individuálně každý do dle velikosti adekvátní arcy. Záznamy budou pokračovat stejně jako v první etapě observace, už však nepůjde o kazuistiku jedné skupiny, ale – pro každý taxon – budou vedeny čtyři kazuistiky čtyř jedinců. V průběhu této etapy proběhnou (outsourcované z expertních zdrojů) odhady nutného počtu těchto pozorování. Experti posoudí, jaký je minimální počet záznamů jevu v případě čtyř paralelních kazuistik, aby bylo možné alespoň částečně smysluplné statistické zpracování pokročilými statistickými metodami, které (byť za cenu omezení validity a zobecnitelnosti závěrů) dokážou potlačit destruktivní projevy pseudoreplikace při interpretaci dat. Předběžný odhad ukazuje na nutnost pořízení několika set záznamů pro každou kazuistiku, což vzhledem k frekvenci jevu bude vyžadovat tři až pět let observace. Poté budou data relevantně vyhodnocena outsourcovanými statistiky, a na základě výsledků bude vybrán taxon (taxony), které budou i nadále pozorovány. Ostatní taxony budou vyřazeny z observace. Externí statistici v závislosti na výsledcích určí dva údaje zásadní pro další pozorování: Minimální nutný počet jedinců jednoho taxonu pro další pozorování, který by vyloučil efekt pseudoreplikace, a minimální nutný počet jedinců pro další pozorování, který by umožnil získat alespoń částečně vypovídající zobecnitelná data.3. etapaV případě realizovatelnosti minimální varianty v podmínkách privátní stanice bude sledování jevu stejnými metodami pokračovat pro statistiky určený počet jedinců chovaných jednotlivě v adekvátních arcách po dobu nutnou k získání (opět statistiky určeném) počtu záznamů jevu. Následně by měly výsledky ukázat alespoň parciálně zobecnitelné základní behaviorální vzorce defekace sledovaného taxonu stopkookého plže.

Tristní výsledky:

Po několika týdnech pozorování byl výzkum ukončen pro irrelevantnost. Kromě Liss / Arch / Achatin nebyly u žádných z chovaných taxonů zjištěny ani náznyky jakékoliv defekační zákonitosti. Naopak všechny achatiny důsledně defekují v rohu arcy. Pozorováním jsme zjistili, že při defekaci mají tito velcí plži mimo ulitu velkou část nohy, a tak zcela přirozeně a adaptivně, z obranných důvodů, k defekaci vyhledávají částečně kryté – bezpečné stanoviště.

Facebookové galerie:


Defekace superfamily Achatinoidea: Všechny sledované taxony defekují v rohu arcy

Defekace Limicolaria numidica: Limicolaria numidica Reeve 1848 defekuje na strop arcy i po jejích stěnách, žádný vzorec defekačního chování nezaznamenán ani v náznaku.¨

Defekace „ňákejch páskovek“: Po vyhodnocení defekačních vzorců „šnečků“ zavedena pejorativní kategorie „ňáká páskovka.“ V jejich defekaci není žádná zákonitost a defekují tam, kde se zrovna nacházejí. Chov všech taxonů dané kategorie sloučen do jedné arcy, vyřazen z pozorování a ponechám k chovu čistě pro radost.

Defekace slimáků Limex a Veronicella: Sledování defekace slimáků ukončeno, nezaznamenán žádný behaviorální vzorec ani v náznaku.

Print Friendly

Prorhinotermes simplex – mluvčí

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

無

no without nothing not nothingness un- is not has not not any nonexistence nonbeing not having negative caused to be nonexistent impossible lacking reason or cause pure human awareness, prior to experience or knowledge

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra