sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

Scalariformní mutanti

Pája

Pája - scalariformní mutant

je jedinec získaný darem našeho sponzora – Farmy Nahošovice s.r.o.
Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.
Další naši scalariformové a subscalariformové pocházejí z různých zdrojů, ale Pája z Nahošovic byl první!
(Slovo scalariformní (případně v češtině občas užívané verzi skalariformní) pochází z (nové) latiny – scalariformis, což je odvozeno z původního latinského scalaris – žebřík).
Sinistralní Helix pomatia
Scalariformie je dlouho známý, ale málo poznaný jev. Jde s největší pochybností o individuální konkrétního jedince mutaci, ale jev je tak řídký, že dosud nemohl být uspokojivě prozkoumán. Výsledky jsou rozporuplné, a není vyloučeno, že tato mutace je u jednoho konkrétního taxonu přenosná do první filiální generace. Už koncem osmnáctého století Born vytvořil název Cornu copiae pro scalariformího jedince Helix aspersa. (Born, 1778) Rosemary Hill získala scalariformního jedince Helix pomatia, nazvala jej Curly, a pozorovala jeho chování. Popsala chování, kterému říkala „visení, kde se jedinec vyšplhal do výšky, přisál se k podkladu arcy setrval. Curly nakladl vejce, nikdo z potomků F 1 neněm scalariformní ulitu (1snailview 2014). Polští malakologové soudí, že každý výskyt abnormalit sinistrálních a scalariformních skořápkových plžů u gastropodů může mít význam pro různě zaměřené studie (ekologické, vývojové, genetické) kvůli vzácnosti abnormalit (Błoszyk, et all., 2015).
Pája - scalariformní mutant - ve své obvyklé poloze
Vývoj aberantních skořápkových forem Gyraulus sp. na tibetské plošině by se pravděpodobně mohl považovat za rychlou ekologickou fenotypovou odezvu, pravděpodobně vyvolanou ekologickým stresem (Clewing, et all., 2015). Výsledky (eticky poměrně pochybeného) experimentu uměle navozujícím deformaci ulity potvrdily, že kýl je důležitý pro strategii stáčení ulit hlemýžďů, i když samotný kýl pravděpodobně jen vytváří dvě ploché rampy, dle kterých kýl rozděluje vnější okraj otvoru ulity. Pokusy byly prováděny se dvěma druhy rodu Sphincterochila, aby se ověřila role vnějšího kýlu při určování správného navíjení přibývajících závitů ulity (Checa, Jimenez, Rivas 1998). Na Filipínách žije větší množství Lissachatina fulica (naleziště Masbate) s nestandartními ulitami velikosti 4 – 8 cm. Ulitám se ve sběratelské hantýrce říká „freak“ ve významu bizardní, monstrum, či hříčka přírody. Je velice pravděpodobné, že se rozmnožují a dál mutaci předává na potomstvo (verba 2013).
Pája - scalariformní mutant - ve své obvyklé poloze u sebe doma
Frekvence abnormálních ulit v dané populaci zůstává do značné míry neznámá i při analýze velmi rozsáhlých kolekcí ulit. Byly vyšetřeny abnormality skořápky u sedmi druzích vodních plžů čeledi Lymnaeidae – plovatek – na základě analýzy ulit 25 000 dospělých jedinců. Objevují se scalariformity, deformace otvoru ulity (dva typy) a „dvojité“ skořepiny. Pro statistické účely byl zvážen pouze velký vzorek (> 100 shromážděných skořápek). Procento neobvyklých ulit mezi eurytopickými druhy, tj. Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758), L. balthica (Linnaeus, 1758) a L. stagnalis (Linnaeus, 1758) se pohybovala od 1,1% do 1,9%. Abnormality nebyly zjištěny u druhů obývajících relativně úzký rozsah biotopů. (Zuykov, et all., 2012)
Pája - scalariformní mutant - defekuje na strop arcy
Proběhlé genetické výzkumy scalariformie uvádíme kvůli možným nepřesnostem překladu v jazyce originálu: „A septate junction is constituted by elements of two adjacent cells and appears as a bicellular junction. However, different and very elaborate structures are set up at the line of contact among three cells (abutment of three bicellular junctions); these special features are designated as “tricellular junctions.” Scalariform junctions are characterized by a regular extracellular space of 20 nm wide, crossed by very fine tubular pillars giving in cross section a ladder-like appearance.“ (Noirot-Timothée,Noirot, 1980).
Sinistralní Helix pomatia

40090465_1773188916133082_5783860731845804032_o.jpg

Picture 3 of 5

Zdroje:
1snailview (2014). A fine romance … for snails. H&RH ESCARGOTS. [online; cit. 2018-07-14]. Dostupné z WWW: <http://www.hrh-escargots.co.uk/molluscs-and-me/2014/02/14/a-fine-romance-for-snails>.
Błoszyk, Jerzy , Kalinowski, Tomasz ,Książkiewicz, Zofia , Szybiak, Krystyna (2015). New data on sinistral and scalariform shells among roman snail Helix pomatia Linnaeus, 1758 in Poland. Folia Malacologica, Vol. 23, pp. 47-50. http://dx.doi.org/10.12657/folmal.023.004
Born I, (1778). Index rerum naturalium Musei Caesarei Vindobonensis. Vindobonae: ex Officina Krausiana, 458 pp.
Abstract: Už koncem osmnáctého století Born vytvořil název Cornu copiae pro scalariformího jedince Helix aspersa. (Born, 1778)
Clewing, Catharina, Riedel, Frank, Wilke,Thomas, Albrecht, Christian (2015). Ecophenotypic plasticity leads to extraordinary gastropod shells found on the “Roof of the World”. Ecology and Evolution. Vol. 5(14). pp. 2966–2979.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ece3.1586
Checa, Antonio G., Jimenez, Antonio P., Rivas, Pascual  (1998). Regulation of Spiral Coiling in the Terrestrial Gastropod Sphincterochila: An Experimental Test of the Road-Holding Model. Journal of Morphology. Vol. 235, pp.249–257.
http://hera.ugr.es/doi/15005161.pdf.
Noirot-Timothée, Cécile, Noirot, Charles (1980). Septate and Scalariform Junctions in Arthropods. International Review of Cytology, Vol. 63, pp. 97-140. https://doi.org/10.1016/S0074-7696(08)61758-1
verba (2013). Genetické vady a různé rarity u šneků neznámého původu. snailworld.eu [online; cit. 2013-08-07]. Dostupné z WWW: <http://www.snailworld.eu/?q=node/75>.
Zuykov, M. , Vinarski, M. , Pelletier, E. , Demers, S. and Harper, D. A. (2012). Shell malformations in seven species of pond snail (Gastropoda, Lymnaeidae): analysis of large museum collections. Zoosystematics and Evolution, Vol. 88, no. 2, pp. 365-368. https://doi.org/10.1002/zoos.201200025

počítadlo.abz.cz

Print Friendly

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

mente et maleo!

Klub Conocoryphe: Drancovat a plenit!
Klub Conocoryphe zpřístupňuje svoje sbírky na internetu pro vědecké a studijní účely. Vystavené exempláře jsou neprodejné.

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra