sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

Cíle a metody

Cíle a metody stanice
Sinistralní Helix pomatia

Sledování behaviorálních projevů mutantů plžů

Etologie hromadných jevů jako migrace je samozřejmě víceméně kvantifikovatelná, jemné nuance chování jsou však poznatelné jen velmi blízkým a velmi dlouhým osobním pozorováním několika málo jedinců. Kazuistická metoda je proto v etologii plně legitimní, a každá relevantní kazuistika o nepoznaném jevu, by´t jde o kazuistiku jedince, přináší validní data. A platí to už od samého počátku etologie jako vědy. “When I look back now and remember how much we learned from our two ducks, they almost seem to be my most influential teachers. … I believe I can draw an informative picture of the life of a greylag goose by telling this story of my first goose.” (Lorenz 1961 in Field). Obvyklým argumentem etologů, kteří jako jedinou poznávací metodu uznávají kalkulačku, je zásadní vývoj etologie od dob jejího zakladatele, a kazuistika do etologi 21. století nepatří. Jde samozřejmě o pseudoargument. Etologická periodika s vysokým impact faktorem (například) publikovala v roce 1981 studii na dvou kopytnících odlišných rodů. (Prescott, 1981), v roce 2003 studii na dvou šimpanzích jménem Spock a Maya (Norris, 2003), a v roce 2011 mimořádně zajímavý popis výskytu inovativního, vysoce přínosného chování pozorováním jediného jedince primáta makaka. (Comins, J. et all. 2011).
Proto se vzhledem ke zcela unikátnímu genetickému materiálu soustředěnému v naší stanici plně soustřeďujeme na dokumentaci chování mutantů, kterou průběžně zveřejňujeme na Youtube i Facebooku.
Sinistralní Helix pomatia
Momentálně sledovaní mutanti:
sinistralní
scalarimorphní
Sinistralní Helix pomatia

Ukončená pozorování:
subscalarimorphismus
méně výrazná forma scalarimorphismu
nutriční preference clade Stylommatophora
defekační vzorce clade Stylommatophora

Sinistralní Helix pomatia
Plánované popularizační experimenty určené k malakologické osvětě:

Cílem je publikace v dětských časopisech a na pro děti určených serverech o přírodě. Experimenty budou zaznamenávány a po editaci prezentovány jako video:
- Za jak dlouho zkonzumuje šnek stejné množství oblíbené zeleniny, kolik sám váží?
- Jak ovlivňuje barva přirozené stravy barvu exkrementů u šneků?
Sinistralní Helix pomatia
Zdroje:
Comins, Jordan A., E. Russ, Brian, Humbert, Kelley A., Hauser, Marc D.(2011). Innovative coconut-opening in a semi free-ranging rhesus monkey (Macaca mulatta): a case report on behavioral propensities. Journal of Ethology. Vol. 29, no. 1, pp. 187–189. https://doi.org/10.1007/s10164-010-0234-0
Field, Thalia (nedatováno). He Told Animal Stories. [online; cit. 2018-07-12]. Dostupné z WWW: <http://www.methodquarterly.com/2014/11/he-told-animal-stories/>.
Lorenz, Konrad (1961). King Solomon’s Ring in Field. Translated by Marjorie Kerr Wilson. Methuen, London. 202 pages. ISBN 0-416-53860-6
Norris, Pippa (2003). Object exchange between captive chimpanzees: a case report. Human Evolution. Vol. 9, no. 1, pp. 21–45. https://doi.org/10.1177/135406880391003.
Prescott, Jacques (1981). Suckling behavior of Llama (Lama glama glama) and Chapman’s Zebra (Equus burchelli antiquorum) in captivity. Applied Animal Ethology. Vol. 7, no. 3, pp. 293-299. https://doi.org/10.1016/0304-3762(81)90086-9

počítadlo.abz.cz

Print Friendly

Prorhinotermes simplex – mluvčí

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

無

no without nothing not nothingness un- is not has not not any nonexistence nonbeing not having negative caused to be nonexistent impossible lacking reason or cause pure human awareness, prior to experience or knowledge

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra