sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

#plži#

šnečín u levotočivého šneka

cíle a metody

Sinistralní Helix pomatia

primárně sledujeme chování našich mutantů

Pája - scalariformní mutant # # # # # Jarin - albinotický mutant

Pája # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # Jarin

Jsme privátní centrum observace defekačního chování, nutričních preferencí a plemenitby mutantů suchozemských stopkookých plžů, sledující i celospolečenské konsekvence plžů,  jejich exkrementů a mutací v postmoderní společnosti. Průběžně zveřejňujeme na Facebooku veškerou pořízenou dokumentaci.

naše FB galerie

Poděkování sponzorům:

Metodické vedení chovu - landsnails.org

Metodický dozor našeho chovu sponzorsky zajišťuje Mgr. Tomáš Protiva, landsnails.org.

Dodavatel genetického materiálu k plemenitbě - Farma Nahošovice s.r.o.

Genetický materiál k naší experimentální plemenitbě sponzorsky zajišťuje Farma Nahošovice s.r.o.

Náš dodavatel ulit - prirodniny.cz

Ulity do naší sbírky levotočivých a mutovaných ulit zajišťuje firma prirodniny.cz

Homogenní magnetické pole má magnetickou indukci 1 T, působí-li na přímý vodič s aktivní délkou 1 m kolmý k indukčním čárám a protékaný stálým proudem 1 A silou 1 N.

Eremita

Sinistralní Helix pomatea

Sledujeme tyto projevy chování:

Lokomoce plžů

Videokanál, kde můžete sledovat lokomoci našich plřů

Defekace plžů

Defekace plžů

Nutriční preference

Nutriční preference plžů

Vytváříme kolekci ulit mutovaných jedinců plžů

Sinistrální jedinci rodu Helix

Sledujeme celospolečenské souvislosti stopkookých plžů

využití v průmyslu a umění

filologiické aspekty

Sinistralní Helix pomatea


Taxonomie užívaná v našem chovu vychází z těchto zdrojů:

- Bouchet P., Rocroi J.-P., Frýda J., Hausdorf B., Ponder W., Valdés Á. & Warén A. (2005). Classification and nomenclator of gastropod families. Malacologia: International Journal of Malacology. Hackenheim, Germany: ConchBooks. 47 (1-2): 1–397. ISBN 3925919724. ISSN 0076-2997. Dostupné online.
- Poppe, Guido & Tagaro, Sheila. (2006). The New Classification of Gastropods according to Bouchet & Rocroi, 2005. Visaya Net. 1-11. Dostupné online.
- Philippe Bouchet, Jean-Pierre Rocroi, Bernhard Hausdorf, Andrzej Kaim, Yasunori Kano, Alexander Nützel, Pavel Parkhaev, Michael Schrödl, and Ellen E. Strong (2017). Revised Classification, Nomenclator and Typification of Gastropod and Monoplacophoran Families. Malacologia 2017 61 (1-2), 1-526. Dostupné online.
Print Friendly

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

mente et maleo!

Klub Conocoryphe: Drancovat a plenit!
Klub Conocoryphe zpřístupňuje svoje sbírky na internetu pro vědecké a studijní účely. Vystavené exempláře jsou neprodejné.

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra