sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

#plži#

šnečín u levotočivého šneka

(pro návštěvu šnečína levotočivých šneků klikněte na levotočivého šneka níže)

Šnečín u levotočivého šneka

Jsme privátní centrum observace mutantů suchozemských stopkookých plžů, sledující i celospolečenské konsekvence plžů,  jejich exkrementů a mutací v postmoderní společnosti. Průběžně zveřejňujeme na Facebooku veškerou pořízenou dokumentaci.

Naši mutanti:

Sinistrální Helix aspersa Muller 1772

Sinistrální Helix aspersa

Scalariformní  Helix aspersa Muller 1772

Scalariformní a subscalariformní Helix aspersa

Cyklopická Lissachatina imacullata imacullata

Cyklopická Lissachatina imacullata imacullata

a další zrůdy…

Výsledky – naše FB galerie # Naši mutanti na Youtube #  Ze života šneků

Poděkování sponzorům:

Dodavatel genetického materiálu k plemenitbě - Farma Nahošovice s.r.o.

Genetický materiál k naší experimentální plemenitbě sponzorsky zajišťuje Farma Nahošovice s.r.o.

Náš dodavatel ulit - prirodniny.cz

Ulity do naší sbírky levotočivých a mutovaných ulit zajišťuje firma prirodniny.cz

Sinistralní Helix pomatea

Sledujeme rovněž celospolečenské souvislosti stopkookých plžů:

Výkaly šneků jako příznak degenerace lidstva

Postgraduální projekt Manuela Jouvina (Jouvin, 2011a) se Sylvie Pierru (hlemýžděm Helix pomatia nalezeným v Picardii, Francie) zjistil, že barevný papír má vliv na barvu exkrementů hlemýžďů. Materiál typu Dejection-Molding je výsledkem projektu stejného jména. Je složen výhradně z obnovitelných přírodních zdrojů a je recyklovatelný a biologicky odbouratelný. Při přichycování do styku s vodou může být díky tvarovanému celulózovému způsobu přetavován do nekonečna. Nízká hustota lisovaných exkrementů hlemýžďů umožňuje získat lehký materiál s nízkou tvrdostí (Jouvin, 2011b).
Exkrementy stopkookých plžů - využití v průmyslu
Další výzkum zjistil, že exkrementy Helix pomatia lze používat i v textilním průmyslu (Chu, 2013). Holandská designérka Lieske Schreuder již od roku 2013 vyrábí zářivě zbarvené provázky a dlaždice z exkrementů Helix pomatia. Je to nová forma recyklace (Laskow, 2013). krmila šneky barevným papírem. Exkrementy se liší podle barvy a tloušťky papíru. Sestrojila strojovou technologii „Snail-Excrements“, která se používá k mletí a míchání výměšků hlemýžďů, které pak mohou být lisovány do formy a sušeny do tvaru ohebných, barevných dlaždic (IdeaConnection, 2013).
Exkrementy stopkookých plžů - využití v průmyslu
Uvádí, že vyrobit jeden metr provázku o síle trvá asi hodinu a obsahuje šest gramů exkrementů Helix pomatia, které jsou před zpracováním mletá. Devíti šnekům trvá asi pět dní, než vyprodukují takové množství exkrementů. Projekt byl představen na výstavě nazvané Biodesign v Novém institutu v Rotterdamu v lednu 2014. (Zolfagharifard, 2013)
Exkrementy stopkookých plžů - využití v průmyslu

filologiické aspekty šneků

Exkrementy stopkookých plžů ve filologii
V českém jazyce není podle ústního sdělení PhDr. et Mgr. Kateřiny Kadlecové, Ph.D. (literární redaktorky týdeníku Reflex, Komunardů 42, Praha 7) ze dne 10. července 2018 žádná fráze odkazující na exkrement plže užívána.  Český národní korpus užití žádné fráze spojené s exkrementy stopkookých plžů neuvádí. Pokud nějaká podobná fráze existuje, pak jen v mluvené češtině a lokálně.
Zcela odlišná je ale situace v jazyce anglickém. Zde nacházíme exkrementy plžů nejméně ve třech užívaných nespisovných frázích.
„Snailshit“ je jev, který je tak pomalý, že se pohybuje rychlostí exkrementu plže. Pokud je plž velmi pomalý, pak jeho exkrement je ještě pomalejší (E_Dawg, 2008).
„Poopslug“ jsou jedinci, kteří se chovají „jako blázen,“ a také jedinci, kteří páchnou exkrementem (nippleater, 2009).
„Shit snail“ jsou jedinci, kteří po použití WC zanechávají stopy exkrementů po celém WC, v míse a na okraji toalety (my, little wings 2009).
Exkrementy stopkookých plžů ve filologii
Přítomnost exkrementů plžů ve frazeologii dalších jazyků průběžně prověřujeme.

Sinistralní Helix pomatea

Taxonomie užívaná v našem chovu vychází ze standardu NCBI

Příklad taxonomie NCBI pro Helix aspersa (Born, 1778)

Příklad taxonomie NCBI pro Helix aspersa (Born, 1778)

#
Jak býval svět kdysi jednoduchý…
Příklad původní taxonomie podle Linného pro Helix aspersa (Born, 1778)Příklad původní taxonomie podle Linného pro Helix aspersa (Born, 1778)…

Zdroje:

Bouchet P., Rocroi J.-P., Frýda J., Hausdorf B., Ponder W., Valdés Á. & Warén A. (2005). Classification and nomenclator of gastropod families. Malacologia: International Journal of Malacology. Hackenheim, Germany: ConchBooks. 47 (1-2): 1–397. ISBN 3925919724. ISSN 0076-2997. Dostupné z WWW: <https://archive.org/details/malacologia47122005inst>.

Bouchet,Philippe, Bernhard, Jean-Pierre, Hausdorf, Rocroi, Kaim,Andrzej, Kano, Yasunori, Nützel, Alexander, Parkhaev, Pavel, Schrödl, Michael and Ellen E. Strong (2017). Revised Classification, Nomenclator and

Typification of Gastropod and Monoplacophoran Families. Malacologia 2017 61 (1-2), 1-526. Dostupné z WWW: <http://www.bioone.org/doi/10.4002/040.061.0201>.

E_Dawg (2008). Urban Dictionary. [online; cit. 2008-08-29]. Dostupné z WWW: <https://www.urbandictionary.com/define.php?term=snailshit>.

Chu, Serena (2013). Reprocessed snail excrements can be used as something other than fertilizers. PSFK [online].27. 11 2013 [cit. 2018-07-04]. Dostupné z WWW: <https://www.psfk.com/2013/11/snail-digested-paper-material.html>.

Jouvin, Manuel (2011a). DEJECTION-MOLDING/ post-graduation project MANUEL JOUVIN PRODUCT DESIGNER [online; cit. 2018-07-04]. Dostupné z WWW: <http://www.manueljouvin.com/dejection-molding.html>.

Jouvin, Manuel (2011b). DEJECTION-MOLDING/ material MANUEL JOUVIN PRODUCT DESIGNER [online; cit. 2018-07-04]. Dostupné z WWW: <http://www.manueljouvin.com/dejection-molding2.html>.

Kadlecová, Kateřina (2018). Osobní sdělení literární redaktorky (týdeník Reflex, Komunardů 42, Praha 7) dne 10. července 2018.

Laskow, Sarah (2013). LIVING: This brightly colored thread is made out of snail poop Grist Magazine, Inc. [online]. 4. 2013 [cit. 2018-07-04]. Dostupné z WWW: <https://grist.org/living/this-brightly-colored-thread-is-made-out-of-snail-poop/>.

my, little wings (2009). Urban Dictionary. [online; cit. 2009-08-25]. Dostupné z WWW: <https://www.urbandictionary.com/define.php?term=shit%20snail>.

New Uses for Snail Excrement (2013) IdeaConnection [online]. 29-11-2013 [cit. 2018-07-04]. Dostupné z WWW: <https://www.ideaconnection.com/new-inventions/new-uses-for-snail-excrement-07767.html>.

nippleater (2009). Urban Dictionary. [online; cit. 2009-01-19]. Dostupné z WWW: <https://www.urbandictionary.com/define.php?term=poopslug>.

Poppe, Guido & Tagaro, Sheila. (2006). The New Classification of Gastropods according to Bouchet & Rocroi, 2005. Visaya Net. 1-11. Dostupné z WWW: <https://www.researchgate.net/publication/283658409

_The_New_Classification_of_Gastropods_according_to_Bouchet_Rocroi_2005>.

Zolfagharifard, Ellie (2013). The flooring made from SNAIL POO: Artist creates colourful tiles using paper digested by molluscs Mail Online [online]. 4. 12. 2013  [cit. 2018-07-04]. Dostupné z WWW: <www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2518115/The-flooring-SNAIL-POO-Artist-creates-colourful-tiles-using-paper-digested-molluscs.html>.


počítadlo.abz.cz

Print Friendly

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

šnečín

Chov mutantů clade Stylommatophora

無

侘寂

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra