sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

odborná činnost

Klub Conocoryphe spolupracuje s odbornými institucemi.

###################################################################

Biolib.cz

Databáze fotografií klubu Conoporyphe ( biolib.cz ) byla sponzorsky poskytnuta serveru  - jednomu z nejzajímavějších českých biologických i paleontologických serverů.

###################################################################

Exuviace Paradoxides gracilis

Příprava podkladů pro docenta Fatku z přírodovědné fakulty – Exuviační konfigurace českých kambrických trilobitů (naleznete na samostatné stránce)

###################################################################

Můj Conocoryphe v expozici Chlupáčova muzea

sponzoring Chlupáčova muzea dějin Země

###################################################################

Největší známý středně paleolitický opracovaný kámen do tvaru bifasu (pěstního klínu) nalezený jxd na katastru obce Bečov.

Vyhledávání  archeologických nálezů – největší známý středně paleolitický opracovaný kámen do tvaru bifasu (pěstního klínu) nalezený jxd na katastru obce Bečov. Nález nahlášen Národnímu muzeu.

Print Friendly

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

mente et maleo!

Klub Conocoryphe: Drancovat a plenit!
Klub Conocoryphe zpřístupňuje svoje sbírky na internetu pro vědecké a studijní účely. Vystavené exempláře jsou neprodejné.

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra