sponzor webu

články jxd

certifikát původu

odborná činnost

Klub Conocoryphe spolupracuje s odbornými institucemi.

###################################################################

Biolib.cz

Databáze fotografií klubu Conoporyphe ( biolib.cz ) byla sponzorsky poskytnuta serveru  - jednomu z nejzajímavějších českých biologických i paleontologických serverů.

###################################################################

Exuviace Paradoxides gracilis

Příprava podkladů pro docenta Fatku z přírodovědné fakulty – Exuviační konfigurace českých kambrických trilobitů (naleznete na samostatné stránce)

###################################################################

Můj Conocoryphe v expozici Chlupáčova muzea

sponzoring Chlupáčova muzea dějin Země

###################################################################

Největší známý středně paleolitický opracovaný kámen do tvaru bifasu (pěstního klínu) nalezený jxd na katastru obce Bečov.

Vyhledávání  archeologických nálezů – největší známý středně paleolitický opracovaný kámen do tvaru bifasu (pěstního klínu) nalezený jxd na katastru obce Bečov. Nález nahlášen Národnímu muzeu.

Print Friendly