sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

věda o jxd

jxd se stal námětem několika prací na Masarykově univerzitě v Brně:


Lukšová, Barbora, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Brno 2008

Reportáže Jiřího X. Doležala v týdeníku REFLEX (analýza reportáží v období osmi let) – plný text Download formátu PDF

„Závěry reportáží se od shrnující formy postupně dostaly k více rozmanitým způsobům zpracování. Doležal v posledních číslech magazínu Reflex končí svoje reportáže krátkými úvahami, řečnickými otázkami, či opakováním slov použitých v úvodu. Závěry jsou tudíž více různorodé a odvíjí se od popisované problematiky. Ve všech osmdesáti reportážích jsou však závěry krátké, výstižné a trefné.“


Lukšová, Barbora, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Brno 2009
Rozbor reportáží z neonacistických shromáždění, které napsal Jiří X. Doležal – plný text Download formátu PDF
„Ve vé práci jsem se pokusila o rozbor tvůrčího  postupu při psaní reportáží Jiřího X. Doležala.  Pracovala  jsem  s osmi  reportážemi,  které  jsou    autorovým  přímým  svědectvím z neonacistických  pochodů,  a  s  jedním  článkem,  ve  kterém  autor  upozorňuje  a  informuje čtenáře  o  neonacistických  tiskovinách,  které  porušují  české  zákony  a  přesto  jsou  u  nás vydávány.    Jednotlivé  reportáže  jsem  se  pokusila  podle  zvolených  kritérií,  jež  hrají  při výstavbě tohoto žurnalistického útvaru důležitou roli, rozebrat z pohledu metody, kompozice a užitých jazykových prostředků. Jiří X. Doležal mi odpověděl na několik otázek k tematu. Nové informace, které  mi JXD odkryl,  jsem zakomponovala do textu práce.“

Kopecká, Dana, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Brno 2010
Je žena člověk? Publicistické články o ženské emancipaci a feminismu- plný text Download formátu PDF
„Nejvíce aktivní v psaní těchto témat je Jiří X. Doležal, který k nim přistupuje velmi svérázně, negativně a místy i zesměšňuje feminismus. …  Například Jiří X. Doležal se občas snaží něco odhalit, ale nemá v Reflexu tolik času, aby mohl jít po něčem opravdu obrovském.“
Print Friendly

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

šnečín

Chov mutantů clade Stylommatophora

無

侘寂

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra