sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

2011 – kůrovec

JAK TO VIDÍ KŮROVEC

Novinář, spisovatel a psycholog PhDr. Jiří X. Doležal jako kůrovec na titulu Reflexu

Demonstrace za opráva brouka kůrovce před Senátem- srpen 2011

Vzhledem k tomu, že lýkožrout je u nás tak utiskován a mediálně opomíjen, rozhodli jsme se mu dát slovo:

Demonstrace jxd před Senátem za práva brouka kůrovce, srpen 2011, foto Tomáš Tesař„Při veškerém zacházení s kůrovcem je třeba mít na paměti body, které jsou pro brouky zcela zásadní. Shrňme si je: Brouk je původní a nedílnou součástí české přírody. Okusování stromů je přirozeným právem brouka stejně jako bobra či stejně jako je přirozeným právem kormorána žrát ryby. Chránit proto přírodu před okusem kůrovce ve skutečnosti znamená do té přírody nepřijatelně zasahovat a ničit ji. Kůrovcová kalamita je přírodní úkaz, jenž pomáhá obnově přirozeného ekosystému, a měli bychom usilovat o návrat kalamit do krajiny, ne o jejich eliminaci. A kůrovci s tím návratem k přírodě vlastně pomáhají. Kromě kůrovců žije v lokalitě ještě dudlák, který tam pravidelně vyvádí kuřata, a vzácný noční motýl řiťotřasník plstnatý. Kromě kůrovce budou tedy vykácením lokality postiženy i jiné druhy. Přesto je celá válka vedena především proti kůrovcům a jde v nejlepším případě o diskriminaci, v horším pak doslova o genocidium. I kůrovec má svá práva!
Dění na Ptačím potoku dává základ podezření, že ředitel Stráský a ministr životního prostředí Chalupa chtějí Šumavu vykácet, aby tam mohli pěstovat marihuanu. To by nepřineslo žádný společenský přínos, zato když tam, jak správně navrhuje Hnutí DUHA, budeme pěstovat kůrovce, podpoříme u mladých lásku k přírodě a rozvoj pozitivních vztahů k živým tvorům. A když budeme chránit kůrovce dostatečně pečlivě, doletí jejich roje až do měst, kde potěší spoustu lidí. Vždyť co může být pro ekologicky uvědomělého občana větší slastí, než když jej posere brouk!“

Print Friendly

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

šnečín

Chov mutantů clade Stylommatophora

無

侘寂

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra